فارسی|English

فیلسوفی از بودا پرسش کرد

فیلسوفی از بودا پرسید: «بدون کلمات، بدون سکوت، می‌توانی حقیقت را به من بگویی؟»

بودا خاموش ماند.

فیلسوف تعظیم و از بودا تشکر کرده و گفت: «به لطف شما موفق شدم اوهام خود را کنار بگذارم و به راه حقیقی وارد شوم.»

بعد از اینکه فیلسوف رفت، آناندا، یکی از مریدان بودا، از او پرسید که فیلسوف به چه چیزی دست یافت.

بودا پاسخ داد: «یک اسب خوب حتی با دیدن سایهٔ تازیانه نیز شروع به دویدن می‌کند.»

صفحه نخست